Website: http://gschem.com

GS Chem là một công ty chuyên cung cấp công thức và pha chế, làm đầy khí dung và làm đầy chất lỏng cho các công ty trong và ngoài nước. Dựa trên công nghệ tiên tiến và trạng thái của các cơ sở nghệ thuật, GS Chem cung cấp giải pháp tổng thể từ công thức đến giai đoạn cho vào bình xịt. GS Chem cũng sản xuất các sản phẩm bình xịt tiện lợi và an toàn dưới hệ thống đảm bảo chất lượng cao tại nhà máy được chứng nhận CGMP.