Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Đội ngũ thiết kế Victory337 đã và đang nghiên cứu cho riêng mình phương pháp thể hiện thương hiệu kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau vào tháng 6/2012 và đã trải qua nhiều trong nước và thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Họ đã lên kế hoạch GRIMPER lần đầu tiên để tạo ra một thương hiệu không thể sao chép. GRIMPER đặt mục tiêu theo đuổi con đường riêng với tinh thần của GRIMPER.