Website: http://www.goonies.kr/

Goonies làm cho thiết bị nghệ thuật kỹ thuật số sạch sẽ và thoải mái cho trẻ em dựa trên IOT

Giao diện người dùng thân thiện
▪ Thiết bị iOS / Android khả dụng
▪ Nội dung thú vị (Thường xuyên cập nhật Nội dung)
▪ Giá cả phải chăng
Tính di động