Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Thương hiệu mỹ phẩm được thành lập vào ngày 19 tháng 5, năm 2017. Chúng tôi xuất khẩu sản phẩm của mình ra toàn thế giới.