Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dựa trên AI và công nghệ dữ liệu lớn, Gaion đã tung ra các sản phẩm chiến lược như giải pháp phân tích ngôn ngữ và hình ảnh dựa trên AI, kinh doanh các dịch vụ nền tảng xuất / nhập dữ liệu lớn và dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái dựa trên AI và đang tiến hành kinh doanh một cách nghiêm túc.

Website: http://www.gaion.kr/

SĐT: 02-2051-9595

Email: marketing@gaion.kr

Sản phẩm: wetrade