Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

FND CORP. là công ty thực phẩm hướng đến sức khỏe, cung cấp các sản phẩm có chứa nguyên liệu tươi từ thiên nhiên. Sở hữu hơn 300 SKU, các dòng sản phẩm chính của chúng tôi là Collagen, Probiotics và Kombucha. FND quản lý mọi thứ, từ nguyên liệu thô đến sản xuất và nỗ lực rất nhiều không chỉ vào việc phân phối mà còn phát triển các sản phẩm phản ánh nhu cầu của khách hàng bằng cách xác định các xu hướng mới nhất.