Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Elastic Lab Inc. là một công ty chăm sóc sức khỏe y tế nghiên cứu những thay đổi về cấu trúc và chức năng của cơ thể con người khi lão hóa. Trong số các thành phần cơ thể con người, chúng tôi đang tập trung vào các sợi đàn hồi trong các mô liên kết và những thay đổi về tính chất hóa lý của elastin, là cơ sở của các sợi đàn hồi.