Sản phẩm: Mặt nạ dưỡng da

Website: www.ecomask.co.kr

Thông qua hệ thống tự động hóa gói mặt nạ tạo ra ba loại gói mặt nạ, vượt trội so với các sản phẩm khác về tỷ lệ lỗi và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi đã sản xuất một gói mặt nạ chứa các loại ốc ưa thích nhất cả trong và ngoài nước và chúng tôi tin rằng nó có lợi thế cạnh tranh trong thành phần của vật liệu mới, Idebenone, một chất liệu mới hiệu quả cho da và Noni, phổ biến những ngày này