Sản phẩm: Sữa chua nấm

Website: http://www.ecobios.co.kr/

Sữa chua nấm này an toàn vì nó không sử dụng hóa chất hoặc đường.