Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Chúng tôi có công nghệ tiên tiến kích hoạt chất xúc tác quang bằng ánh sáng khả kiến, cũng như công nghệ phân tích CFD chất lỏng nhiệt.