Ngôn ngữ: Tiếng Việt

SANG GO DAE được thành lập vào năm 2002 và có các nhà máy lắp ráp trong nước tại Nhật Bản và Trung Quốc xuất khẩu sang Châu Á, Trung Đông và Hoa Kỳ, v.v. Với năng lực công nghệ đã được công nhận, chúng tôi sẽ sớm gia nhập thị trường Thái Lan.

Website: http//www.sanggodae.co.kr