Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Ra mắt chuyên gia nước hoa Lee Do-gyeom, một loại máy khuếch tán đã bán được 500.000 trong thời gian ngắn nhất.
Một thương hiệu cách mạng mùi hương mới tại Hàn Quốc.
Ứng dụng 5 triệu nội địa ‘Idus’ Hạng mục máy khuếch tán số 1.
Tất cả các mùi hương của ‘Davy Diffuser’ chỉ có trong ‘Davy Diffuser’.