Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Hiệp hội của chúng tôi được thành lập phù hợp dựa trên ban hành và quy định có liên quan nhằm theo đuổi lợi ích và sự phát triển của ngành dệt may, để nâng tầm cho các nhà máy dệt may nổi tiếng trên thế giới và hỗ trợ các cơ hội tiếp thị toàn cầu để có khả năng cạnh tranh toàn cầu.