Website: http://www.wishformula.co.kr/

Wish Formula đã nghiên cứu và phát triển mỹ phẩm chức năng trong hơn 20 năm và đã hoàn thành Công thức An toàn và Hiệu quả dựa trên Chiết xuất và Chiết xuất tự nhiên.