Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

CÔNG TY TNHH PHÒNG THÍ NGHIỆM COSNKO được thành lập vào tháng 3, năm 2018. Bên cạnh đó, COS & KO VINA, một công ty địa phương tại Việt Nam. Vào tháng 4, chúng tôi đã khai trương cửa hàng offline C# SHOP tại TP. Hồ Chí Minh. Sau đấy, chúng tôi đã ký hợp đồng tiếp thị phân phối với công ty nhãn hàng Dr.G để tiến vào thị trường Việt Nam. Đặc biệt, trung tâm Trung tâm Khởi nghiệp SBA Seoul được chọn là “Đơn vị thực hiện Dự án Tiếp thị SNS Việt Nam”.