Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Gian hàng đặc biệt của COASEAN. Là tập đoàn gồm nhiều sản phẩm tiêu dùng khác nhau.