Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Cholocwon coi sức khỏe của khách hàng là trên hết và luôn nỗ lực hết mình dựa trên triết lý xây dựng văn hóa trà chữ tín. Nó làm hết sức mình để cải thiện chất lượng và sản xuất các sản phẩm hợp vệ sinh bằng tự động hóa và thông qua quản lý từ điểm nhập nguyên liệu thô. Và ngoài ra, nó cố gắng hết sức để tăng lợi nhuận chất lượng và sản xuất các sản phẩm hợp vệ sinh bằng tự động hóa và thông qua quản lý từ điểm nhập nguyên liệu thô. Và ngoài ra, nó cố gắng hết sức để tăng lợi nhuận của nông dân sản xuất thân thiện với môi trường.