Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền của mỹ phẩm và thiết bị spa Coréana Orthia và O’melon ở Việt Nam. Chúng tôi cũng phân phối nhiều mỹ phẩm khác từ Hàn Quốc

Website: cellnova.co.kr

SĐT: 0819549495 – Trần Gia Bảo

Email: giabao1712raymond@gmail.com

Sản phẩm: Mỹ phẩm Coréna Orthia, Mỹ phẩm và Thiết bị Spa O’melon