Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Một thương hiệu có thế mạnh nằm ở những chi tiết đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở emkm, dựa trên phong cách ba món “Áo khoác + Áo phông + Denim”. Theo đuổi một thiết kế đặc biệt nhưng không bao giờ thừa dựa trên triết lý thiết kế “một sự khác biệt hạn chế nhỏ”.