Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Công ty làm đẹp toàn cầu ‘Bin’ có những phân khúc như sau:
– Khởi nghiệp giáo dục ‘Queenup’:
Trang web giáo dục: https://www.queenup.co.kr
YouTube: https://youtube.com/@Queenup

– Dịch vụ làm đẹp toàn cầu ‘Bonere_debut’:
Trang web làm đẹp: https://www.instagram.com/bonredebut/

– Sản phẩm K-làm đẹp ‘ART100’.