Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Becon Co., Ltd. là công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cung cấp các giải pháp được cá nhân hóa dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Becon bắt đầu hoạt động vào năm 2007 tại C-Lab, chương trình nội bộ của Samsung Electronics.