Website: http://bamboostickicecream.com/

Bamboostick Ice Cream (M) Sdn Bhd là nhà sản xuất bánh kẹo truyền thống. Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2000. Chúng tôi sản xuất hàng loạt cho sản phẩm đá truyền thống bằng cách sử dụng thành phần tự nhiên. Chúng tôi có các sản phẩm có tiềm năng lớn và tiêu chuẩn cao về vệ sinh và kiểm soát an toàn thực phẩm trong hệ thống sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu tại các quốc gia như Singapore, Việt Nam, Canada và Trung Quốc. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc bảo tồn công thức truyền thống của chúng tôi và phát minh ra nhiều hương vị mới phù hợp với xu hướng và các nhu cầu khác nhau.