Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

BALEUN GNB là công ty chuyên phát triển, sản xuất, phân phối và xuất khẩu các mặt hàng y tế, đồ gia dụng, thiết bị gia dụng nhỏ dựa trên kinh nghiệm lập kế hoạch chiến lược và thương mại hóa ngành phong phú và hợp tác với các đối tác.