Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

BADOT phát triển sản phẩm sử dụng nguyên liệu chính được sản xuất tại Hàn Quốc. Với chiết xuất nước khoai tây và phát triển các tính chất của khoai tây vào sản phẩm, ứng dụng công nghệ riêng của chúng tôi tại Hàn Quốc.