Website: www.avonne.co.kr

Chúng tôi là công ty hàng đầu của thị trường máy chiếu gobo tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi đang làm việc với LOGOJECTOR và MOVILIGHT, những người này có thể tạo ra một hình ảnh chiếu trên bất kỳ bề mặt nào.

351fdfcc3d52674b4229fce38146966f_1533281171_3588.jpg