Sản phẩm: Bảng thép nội thất có lỗ

Website: www.takongpan.com

Bảng kim loại này có thể được lắp đặt trên tường hoặc bàn và có nhiều lỗ cho phép bạn lưu trữ các phụ kiện và trang trí bằng cách sử dụng móc hoặc giá đỡ.

Kết quả hình ảnh cho AUVIL Co.,Ltd.