Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Sản phẩm của chúng tôi là một trong bốn suối nước nóng lưu huỳnh lớn ở phương Đông và chúng tôi đã phát triển sản phẩm bằng cách sử dụng Nước suối nước nóng Dogo, suối nước nóng lưu huỳnh có tính kiềm yếu tốt nhất của Hàn Quốc, đồng thời sao chép phương pháp bí truyền hoàng gia của triều đại Joseon, lên men năm loại thảo dược với nước suối nóng.