Sản phẩm: Toner, Ampoule, Sun Block, Moisurizing Cream, Cleanser, etc.

Website: http://www.drnuell.com/

Dr. NUELL là một từ ghép của ‘Dr + New + Well’, nó là thương hiệu chăm sóc da đại diện của Apharm, hy vọng làn da và cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn mỗi ngày với tâm trí của một chuyên gia về da.