Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

CEO trẻ thúc đẩy sự xuất sắc của các sản phẩm đặc sản biển, góp phần phát triển khu vực bằng cách bán các sản phẩm hải sản đại diện của Jeollanam-do mà không có lợi nhuận trung gian. Sau khi bắt đầu kinh doanh, đạt được tổng doanh thu bán hàng trực tuyến là 15 tỷ KRW chỉ trong 3 năm.