Sản phẩm: Mặt nạ lọc khí mũi

Website: www.airlab.kr

Sản phẩm được thiết kế để giúp người dùng hít thở không khí dễ dàng bằng cách lọc các chất ô nhiễm khác nhau từ không khí trước khi đi vào mũi, bao gồm các hạt, bụi vàng, phấn hoa, bụi môi trường và khói thải xe hơi, thông qua các sợi lông mịn của bộ lọc tự nhiên ( hanji, hoặc giấy truyền thống của Hàn Quốc) và bộ lọc nano 864F. Thật thoải mái khi bạn giành chiến thắng ngay cả khi biết bạn đeo mặt nạ! Bây giờ bạn có thể thư giãn bất cứ khi nào bạn đi ra ngoài!