Sản phẩm: phụ kiện điện thoại

Website: http://www.adcrunch.com

Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ các tình huống mà người dùng cảm thấy khó chịu và không thoải mái khi sử dụng điện thoại thông minh.

Các sản phẩm và dịch vụ phụ kiện của chúng tôi được nghiên cứu và phát triển theo các triết lý của BFUP (Nền tảng tiện ích miễn phí Banding) để sự bất tiện này có thể được giải quyết hoặc giảm thiểu.

ADCRUNCH trăn trở vì thực tế là các thiết bị thông minh dù giúp cuộc sống của chúng ta thoải mái, bao gồm cả điện thoại thông minh, nhưng vẫn khiến người dùng gặp nhiều hạn chế và bất tiện nhỏ. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi giúp loại bỏ những bất tiện ấy và truyền tải giá trị, thông điệp của sự đơn giản cho người dùng.