Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

ROSYROY là một ‘Thương hiệu làm đẹp độc lập’ được ra mắt vào năm 2023. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm phi giới tính mà mọi người có thể sử dụng bất kể giới tính hay tuổi tác với phương châm thương hiệu là sự tự nhiên.