Đăng ký trực tuyến

  • Quý khách đăng ký trực tuyến sẽ nhận được email xác nhận từ ban tổ chức.
  • Khi đến Triển lãm, quý khách vui lòng mang theo danh thiếp đến nhận Thẻ tham quan đã được chuẩn bị trước tại Quầy đăng ký trong khu vực sảnh chính của toà nhà.
  • Thời gian nhận thẻ tham quan diễn ra suốt thời gian triển lãm diễn ra và kết thúc vào 17:30 cùng ngày.

Đăng ký tham quan tại quầy

  • Quý khách tham quan không đăng ký tham quan trực tuyến trên website chương trình sẽ có thể đăng kí trực tiếp tại Quầy Đăng ký trong suốt thời gian diễn ra triển lãm đến 16:30 chiều mỗi ngày.
  • Quý khách tham quan nhất thiết điền vào phiếu thông tin đã cung cấp tại quầy, và cung cấp danh thiếp.
  • Quầy Đăng ký sẽ được bố trí ngay sảnh chính của khu vực triển lãm.

Thời gian: Ngày 1 – 4/6/2023 từ 10:00 đến 18:00

Địa điểm: SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

HỌ TÊN:

EMAIL:

GIỚI TÍNH:

ĐỘ TUỔI:

ĐIỆN THOẠI:

ĐỊA CHỈ:

TÊN CÔNG TY:

WEBSITE:

QUỐC GIA:

CHỨC VỤ:

PHÂN LOẠI CÔNG TY:

CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM:

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH MUA BÁN TRONG CÔNG TY:

MỨC ĐẦU TƯ:

LĨNH VỰC QUAN TÂM:

BẠN BIẾT ĐẾN TRIỂN LÃM QUA HÌNH THỨC NÀO ?

MỤC ĐÍCH THAM QUAN: