Đăng ký trực tuyến

  • Quý khách đăng ký trực tuyến sẽ nhận được email xác nhận từ ban tổ chức.
  • Khi đến Triển lãm, quý khách vui lòng mang theo danh thiếp đến nhận Thẻ tham quan đã được chuẩn bị trước tại Quầy đăng ký trong khu vực sảnh chính của toà nhà.
  • Thời gian nhận thẻ tham quan diễn ra suốt thời gian triển lãm diễn ra và kết thúc vào 16:30 cùng ngày.

Đăng ký tham quan tại quầy

  • Quý khách tham quan không đăng ký tham quan trực tuyến trên website chương trình sẽ có thể đăng kí trực tiếp tại Quầy Đăng ký trong suốt thời gian diễn ra triển lãm đến 16:30 chiều mỗi ngày.
  • Quý khách tham quan nhất thiết điền vào phiếu thông tin đã cung cấp tại quầy, và cung cấp danh thiếp.
  • Quầy Đăng ký sẽ được bố trí ngay sảnh chính của khu vực triển lãm.

Thời gian: Ngày 01– 04/06/2023, từ 10:00 đến 16:30

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

성명:

나이:

이메일:

전화:

회사 명:

직함:

국가:

사업 분류:

시티:

학과:

회사에서의 구매 능력:

문제:

소매에 대하여

프랜차이즈 소개

VIPREMIUM에 대해 어디에서 알고 있습니까?