Sản phẩm: Nguyên liệu đá thiên nhiên
Website: https://pearlstar.modoo.at/

Pearl Star: Chuyên cung cấp các nguyên liệu tự nhiên dùng để thiết kế các phụ kiện thời trang hay vật dụng khác.