Language: English

➡️Sản phẩm: Trà và Nhân sâm đỏ từ Công ty Ohyang
website: http://www.ohyang.kr/

Công ty Ohyang đã nghiên cứu thành công công nghệ được cấp bằng sáng chế lần đầu tiên ở Hàn Quốc để loại bỏ độc hại của tất cả các bộ phận của cây sơn mài lụa như lá và thân của cây sơn mài, sơn mài gốc, sơn mài, hạt sơn mài và sơn mài gỗ (Bằng sáng chế số 10 -0877789) Với hương vị và mùi thơm của sơn mài ban đầu rất khác biệt với các sản phẩm liên quan đến sơn mài hiện có.