Khu vực triển lãm

Tìm kiếm triển lãm

Hạng mục triển lãm
Khu vực triển lãm
Năm
Từ khóa

Tất cả danh sách triển lãm

Hàn Quốc
Mã gian hàng
RAONICS CO., LTD.
RAONICS CO., LTD.
E14
NEO MEDICAL INC.
NEO MEDICAL INC.
E9
JINSAN SCIENCE CO., LTD.
JINSAN SCIENCE CO., LTD.
E11
WHITE LOTUS CHUNYUN CO
WHITE LOTUS CHUNYUN CO
F12
CHUNMANI VN CO.,LTD.
CHUNMANI VN CO.,LTD.
F14
DOOSONFOOD CO.,LTD.
DOOSONFOOD CO.,LTD.
F13
METRO B&F CO.,LTD.
METRO B&F CO.,LTD.
F14
THE RIGHT COOP
THE RIGHT COOP
F13
DAEPUNGNYEON AN AGRICULTURALCOOPERTIV
DAEPUNGNYEON AN AGRICULTURALCOOPERTIV
F11
R&J GLOVIS CO.,LTD.
R&J GLOVIS CO.,LTD.
F2
INSECTRAON CORP.,LTD.
INSECTRAON CORP.,LTD.
F4
BIO BLAND.,LTD
BIO BLAND.,LTD
F5
GENZOZYME CO.,LTD.
GENZOZYME CO.,LTD.
F6
EMF SHIELDING LEADER! NINANO INC.
EMF SHIELDING LEADER! NINANO INC.
F3
ECOBIOS CO.,LTD.
ECOBIOS CO.,LTD.
F1
ECO-STAR CO.,LTD.
ECO-STAR CO.,LTD.
G3
OLIVE INC
OLIVE INC
G2
SKYTRIP
SKYTRIP
G1
SOCIALBEAN CO., LTD.
SOCIALBEAN CO., LTD.
G4
BICHEON CO.,LTD.
BICHEON CO.,LTD.
G6
GAGOPA-HEALING FOOD
GAGOPA-HEALING FOOD
G5
KKOTDO
KKOTDO
F8
NANOOM CO.
NANOOM CO.
F10
KONG MAEUL CO.,LTD.
KONG MAEUL CO.,LTD.
F8
TELOS
TELOS
F9
VENUKI
VENUKI
F9
ALPION CO.,LTD.
ALPION CO.,LTD.
B17
BIOFOODS STORY INC.
BIOFOODS STORY INC.
B28
DONGJIN POLYTECH CO.,LTD.
DONGJIN POLYTECH CO.,LTD.
F29
META – B LAB’S
META – B LAB’S
F19
OCEANSTAR CO.,LTD.
OCEANSTAR CO.,LTD.
E3
HUMANPIA COSTECH CO.,LTD.
HUMANPIA COSTECH CO.,LTD.
C4
NTUIN CO.,LTD.
NTUIN CO.,LTD.
C2
HANMIRAE FOOD CO.,LTD.
HANMIRAE FOOD CO.,LTD.
C14
CNK CO.,LTD.
CNK CO.,LTD.
A9
3D STAR CO.,LTD.
3D STAR CO.,LTD.
A9
IKG KOREA CO.
IKG KOREA CO.
C29
STRONG INDUSTRY CO.,LTD.
STRONG INDUSTRY CO.,LTD.
A11
KONGSAMICO.,LTD. & BORIROFOODCO.,LTD.
KONGSAMICO.,LTD. & BORIROFOODCO.,LTD.
C30
AUVIL CO.,LTD.
AUVIL CO.,LTD.
C31
BJ SILK
BJ SILK
C32
VATECH CO.LTD.
VATECH CO.LTD.
A16
YEONGDUK EXPORT COMPANY ASSOCIATION
YEONGDUK EXPORT COMPANY ASSOCIATION
P14, P15
WOORIDL LIFE SCIENCE
WOORIDL LIFE SCIENCE
A15
REMOSHOT CO.,LTD.
REMOSHOT CO.,LTD.
A12, A13
NKF&C CO.,LTD.
NKF&C CO.,LTD.
A12, A13
FT&SKIN SOLUTION INC.
FT&SKIN SOLUTION INC.
A12, A13
NAMOOBIO CO.LTD.
NAMOOBIO CO.LTD.
A12, A13
DR.JSK CO.,LTD.
DR.JSK CO.,LTD.
G7
TOONYLAND INC.
TOONYLAND INC.
H3
WOORI BANK VIETNAM
WOORI BANK VIETNAM
A17
BLUEBERRY CO.,LTD.
BLUEBERRY CO.,LTD.
E13
NEOMEDI PHARM INC.
NEOMEDI PHARM INC.
E7
OPTATUM
OPTATUM
E8
VENUKI
VENUKI
F9
LUMIE CANDLE
LUMIE CANDLE
A8
CS E&L CO.,LTD. HAEDOJI
CS E&L CO.,LTD. HAEDOJI
B11
SCU
SCU
F7
PICOBIO CO.,LTD.
PICOBIO CO.,LTD.
F7
WELLBEING HEALTH PHARM
WELLBEING HEALTH PHARM
A5
MOBILEDOCTOR CO.,LTD.
MOBILEDOCTOR CO.,LTD.
C20
SILVEREX CO.
SILVEREX CO.
B13
DIONEKOREA CO.,LTD.
DIONEKOREA CO.,LTD.
C21
HITTEN KOREA
HITTEN KOREA
C16
STROLL CO.,LTD.
STROLL CO.,LTD.
B22
MORNING ART CO.,LTD.
MORNING ART CO.,LTD.
A3
E.FOOD CO.,LTD.
E.FOOD CO.,LTD.
A2
JD SOUND & TECH INC.
JD SOUND & TECH INC.
C27
PEACE KOREA CO., LTD.
PEACE KOREA CO., LTD.
A1
HNN CORPORATION
HNN CORPORATION
C18
PHILNATURE COSMETICS
PHILNATURE COSMETICS
A6
WONJIN POLYMER
WONJIN POLYMER
A4
AHLIN CO.,LTD.
AHLIN CO.,LTD.
B10
JHKOREA CO.,LTD. (ITTIERRA)
JHKOREA CO.,LTD. (ITTIERRA)
A7
KOCHEOLNAM HONGSAM CO.,LTD.
KOCHEOLNAM HONGSAM CO.,LTD.
B7
DK SUNGSHIN CO.,LTD.
DK SUNGSHIN CO.,LTD.
B14
ONE-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD.
ONE-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD.
B9
MICHEA
MICHEA
C22
APC TECH CO.,LTD.
APC TECH CO.,LTD.
B19
ACOLAB
ACOLAB
B8
SAMHEUNG CO.,LTD.
SAMHEUNG CO.,LTD.
B12
TWOPILLAR
TWOPILLAR
P3
KOWIN BIO CO.,LTD.
KOWIN BIO CO.,LTD.
P2
CUREGEN CO.,LTD.
CUREGEN CO.,LTD.
B6
HANARIO CO.,LTD.
HANARIO CO.,LTD.
B3
OXYGEN CLUB CO.,LTD
OXYGEN CLUB CO.,LTD
B2
ROZETATECH.,LTD
ROZETATECH.,LTD
B4
SECRET810
SECRET810
P1
FARMBIOS CO.,LTD.
FARMBIOS CO.,LTD.
B30
YEON FACTORY CO.,LTD
YEON FACTORY CO.,LTD
B1
ONE UMBRELLA
ONE UMBRELLA
B25
SPOMETICS INC.
SPOMETICS INC.
P4
IPICS MEDI CO.,LTD.
IPICS MEDI CO.,LTD.
B32
GOONIES CO.,LTD.
GOONIES CO.,LTD.
B29
DR.BOB CO.,LTD.
DR.BOB CO.,LTD.
C26
NLJI CO.,LTD.
NLJI CO.,LTD.
B31
JOWOOBEAUTY CO.,LTD.
JOWOOBEAUTY CO.,LTD.
B26
WIDE OCEAN CO.,LTD.
WIDE OCEAN CO.,LTD.
C28
RANG CO.,LTD
RANG CO.,LTD
B5
BEATIQLO.INC
BEATIQLO.INC
B24
NATURE4 CO.,LTD
NATURE4 CO.,LTD
C8
JERAGENE KOREA CO.,LTD.
JERAGENE KOREA CO.,LTD.
B21
CORE & MORE
CORE & MORE
D23
WELLTURALBIO CO.,LTD
WELLTURALBIO CO.,LTD
C6
JW BIO CO.,LTD
JW BIO CO.,LTD
C7
DAESOO HI TECH CO.,LTD.
DAESOO HI TECH CO.,LTD.
E20
HUYNTAI CO.,LTD.
HUYNTAI CO.,LTD.
F32
CHANG PYEONG
CHANG PYEONG
C12
VU:NIQUE COSMETIC
VU:NIQUE COSMETIC
G17
SMPACK CO.,LTD.
SMPACK CO.,LTD.
G16
APHARM CO.,LTD
APHARM CO.,LTD
C9
ORUM INTERNATIONAL
ORUM INTERNATIONAL
C13
VANHAM COMESTICS
VANHAM COMESTICS
C10
ECOMASK CO.,LTD
ECOMASK CO.,LTD
C11
MT OPTICS
MT OPTICS
C5
GOES
GOES
C1
SAEBOMKOREA CO.,LTD
SAEBOMKOREA CO.,LTD
D1
AIRLAB CO.,LTD
AIRLAB CO.,LTD
C3
NATURAL COSMETICS NOSTALGIA
NATURAL COSMETICS NOSTALGIA
D2
BCOMMONCE
BCOMMONCE
B15
GANG DONG O CAKE CO.,LTD
GANG DONG O CAKE CO.,LTD
D3
KAVER
KAVER
B23
MARINE INC
MARINE INC
C19
INECO INC.
INECO INC.
D4
ORANGE PEOPLE CO.,LTD.
ORANGE PEOPLE CO.,LTD.
B16
DEQUA CO.,LTD
DEQUA CO.,LTD
D5
JW BIO CO.,LTD.
JW BIO CO.,LTD.
C7
SOROBIO CO.,LTD
SOROBIO CO.,LTD
D6
ASIS-TOBE
ASIS-TOBE
B27
ITOB CO.,LTD.
ITOB CO.,LTD.
B17
KBIDI CO.,LTD
KBIDI CO.,LTD
D13
AVONNE CO.,LTD.
AVONNE CO.,LTD.
B18
YEONSEO
YEONSEO
C15
LYCORIS CO.,LTD
LYCORIS CO.,LTD
D11
CELLHAPPYCO
CELLHAPPYCO
E30
JEJU HORSEOIL
JEJU HORSEOIL
D9
PULIEF MOM’S TOOTHPASTE
PULIEF MOM’S TOOTHPASTE
E22
UNOCOS CO.,LTD.
UNOCOS CO.,LTD.
E21
ADCRUNCH CO.,LTD
ADCRUNCH CO.,LTD
D12
MJ CO.,LTD
MJ CO.,LTD
D10
JJF CO.,LTD
JJF CO.,LTD
D7
MIRACELL CO.,LTD.
MIRACELL CO.,LTD.
D24
JEJU HYANGA FISHERIES CO.,LTD
JEJU HYANGA FISHERIES CO.,LTD
D14
KUÔM
KUÔM
D27
SAMHEUNG TRADE CO.
SAMHEUNG TRADE CO.
E1
COTTERANG INC.
COTTERANG INC.
D26
EYN AGRITURAL CO.,LTD
EYN AGRITURAL CO.,LTD
P12
THE SKINFACTORY (KUNDAL)
THE SKINFACTORY (KUNDAL)
D21
SEASTAR CO.,LTD
SEASTAR CO.,LTD
P11
MOONSHUTTLE
MOONSHUTTLE
D17
SUNGLADE
SUNGLADE
D25
WORLD FOOD CO.,LTD
WORLD FOOD CO.,LTD
E5
GENOHEAL CO.,LTD.
GENOHEAL CO.,LTD.
D19
ATOJADE
ATOJADE
D28
JPSH ARASUMGIM
JPSH ARASUMGIM
E6
LIKU
LIKU
D22
DONG HWA FOOD
DONG HWA FOOD
E4
FOREST BREATH
FOREST BREATH
D18
DR. JMEELAB
DR. JMEELAB
D20
HANBAEK FOOD
HANBAEK FOOD
P9
PURESYS
PURESYS
E28
NATURAL J
NATURAL J
E32
EUGENE BIOTECH CO.,LTD.
EUGENE BIOTECH CO.,LTD.
E31
STONE STAR
STONE STAR
E16
NEUVO COMPANY CO.,LTD.
NEUVO COMPANY CO.,LTD.
E26
EMBODYTECH
EMBODYTECH
E27
RNS INC.
RNS INC.
E25
BIONUTRIGEN CO.,LTD.
BIONUTRIGEN CO.,LTD.
E29
E&C INC
E&C INC
G21
OHYANG
OHYANG
F30
VITDAM CO.,LTD.
VITDAM CO.,LTD.
G25
COSOLKE
COSOLKE
G26
KOREA PARTICLE TECHNOLOGY
KOREA PARTICLE TECHNOLOGY
G23
THE ING MEDICAL
THE ING MEDICAL
F18
GS CHEM / DAESUN VINA CO.,LTD
GS CHEM / DAESUN VINA CO.,LTD
G22, G24
GONG FOOD
GONG FOOD
R10
HAEJO FOOD CO., LTD
HAEJO FOOD CO., LTD
E2
HID Co.,Ltd
HID Co.,Ltd
F16
Huen Co., Ltd
Huen Co., Ltd
F24
BAEKJE MYUNGGA Brewery Co.,Ltd
BAEKJE MYUNGGA Brewery Co.,Ltd
F21
JOOAN Wolesale Corp.
JOOAN Wolesale Corp.
R9
DYSSKOREA CO., LTD
DYSSKOREA CO., LTD
F20
Yejufood
Yejufood
E18
Gizen
Gizen
R8
E&E Chem
E&E Chem
E23
Amicell
Amicell
E24
NUEVO COMPANY
NUEVO COMPANY
E26
CENTURY INDUSTRY CO.,LTD
CENTURY INDUSTRY CO.,LTD
F15
Special Medical
Special Medical
F18
KCWOORIGIM CO.,LTD
KCWOORIGIM CO.,LTD
F31
Frenew
Frenew
F23
DNF KOREA Co., Ltd
DNF KOREA Co., Ltd
F25
Samjung Technology Co.,Ltd
Samjung Technology Co.,Ltd
F17
JUNG COSMETIC.CO.,LTD
JUNG COSMETIC.CO.,LTD
F22
Giunchan Co.,Ltd
Giunchan Co.,Ltd
F27
K – Sauce
K – Sauce
F26
Bio Health Doctor
Bio Health Doctor
G18, G20
Yeopo’s Dream
Yeopo’s Dream
G19
BIOPOLYTECH
BIOPOLYTECH
G15
Hồng Kông
Mã gian hàng
GUANGZHOU MONSCA LUGGAGE AND BAG DEVELOPMENT CO., LTD
GUANGZHOU MONSCA LUGGAGE AND BAG DEVELOPMENT CO., LTD
G8
MIX ‘N’ MATCH CO., LTD.
MIX ‘N’ MATCH CO., LTD.
G28
MULTI-TRADE INTERNATIONAL ENTERPRISE
MULTI-TRADE INTERNATIONAL ENTERPRISE
G27
Ma-lai-xi-a
Mã gian hàng
BAMBOOSTICK ICE CREAM (M) SDN BHD
BAMBOOSTICK ICE CREAM (M) SDN BHD
G13
Trung Quốc
Mã gian hàng
UNOCOS CO.,LTD.
UNOCOS CO.,LTD.
E21
NINGBO XINRUN TEXTILES CO., LTD
NINGBO XINRUN TEXTILES CO., LTD
G10
Việt Nam
Mã gian hàng
SAIGON IMPORT – EXPORT
SAIGON IMPORT – EXPORT
G9, G13
KHANG TRANG JSC.
KHANG TRANG JSC.
G12
MAIHOME
MAIHOME
G14
DAINS CO.,LTD.
DAINS CO.,LTD.
B20