Tổng Quan

Tên chương trình: Triển lãm Quốc tế Nguồn cung ứng Sản phẩm Tiêu dùng Cao cấp tại thị trường Việt Nam 2019
Thời gian: 30/05 – 02/06/2019
Đơn vị tổ chức: KITA, COEX, VINEXAD

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội Nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
Quy mô dự kiến: 250 Công ty, 300 Gian hàng (Tổng cộng diện tích: 4.400m²)

Các mặt hàng triển lãm

GIAN HÀNG NỔI BẬT

© 2019 Copyright VIPREMIUM. All Rights Reserved.

Developed by 123Website