Danh Mục triển lãm

Tổng Quan

Tên chương trình: Triển lãm Quốc tế Nguồn cung ứng Sản phẩm Tiêu dùng Cao cấp tại thị trường Việt Nam 2019
Thời gian: 30 / 05 – 02 / 06 / 2019
Đơn vị tổ chức:
+ Coex Việt Nam
+ Korea International Trade Association [KITA]
+ Vinexad

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội Nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
Quy mô dự kiến: 250 Công ty, 300 Gian hàng (Tổng cộng diện tích: 4.400m²)

Các mặt hàng triển lãm

© 2019 Copyright VIPREMIUM. All Rights Reserved.

Developed by 123Website